ผลงาน

โครงการ :DECORATION OFFICE RTK 3M Thailand Limited 2013

สถานที่ : อาคารรุ่งโรจน์ธนกุลชั้นที่ 6

เจ้าของโครงการ : บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลา : 90 วัน