ผลงาน

ภาคเอกชน

งานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย

ปราจีนบุรี 304

ภาคเอกชน

KHUN BANCHAI'S RESIDENCE

BAAN KLANG KRUNG THONGLOR

ภาคเอกชน

งานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย Town Home

บางคูวัด จ.ปทุมธานี

ภาคเอกชน

DECORATION WTIHIN SHOP BATA

SHOP BATA (BIG C สาขา BANKPRAKOK)

ภาคเอกชน

งานออกแบบตกแต่งภายในแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร

32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ภาคเอกชน

งานออกแบบตกแต่งภายใน แผนกตรวจสอบภายในเนติบัณฑิตยสภา

32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ภาคเอกชน

DECORATION WTIHIN SHOP Taywin Simply Original Style

สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ

ภาคเอกชน

DECORATION BOOTH โทรศัพท์ SAMSUNG

BIG C สาขา ลพบุรี

ภาคเอกชน

DECORATION (Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.)

นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ภาคเอกชน

DECORATION RECEPTION AREA

นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักกิจการคดีและส่วนที่เกี่ยวข้อง อาคารศาลอาญา ชั้น 5 และชั้น 6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3

ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสำนักอนุญาโตตุลาการ

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

111 หมู่ 8 ต.บ้านป้อม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องทำงานสำนักรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถ ชั้น 2

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องทำงาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 9 คัน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

ณ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 99 หมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์คดีพาณิชย์ ชั้น 8

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 1721/1 ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องไกล่เกลี่ย ห้องพักผู้ประนีประนอมและปรับปรุงศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ภาคเอกชน

IMPROVING BS RESTROOM

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ภาคเอกชน

งานออกแบบตกแต่งภายใน Zone Reception area

นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

ภาคเอกชน

RENOVATE BOX OFFICE 2012

Century The Movie Plaza

ภาคเอกชน

DECORATION NEW OFFICE Floor 9 2013

Century The Movie Plaza

ภาคเอกชน

DECORATION RECEPTION AREA

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ภาคเอกชน

DECORATION OFFICE RTK 3M Thailand Limited 2013

อาคารรุ่งโรจน์ธนกุลชั้นที่ 6

ภาคเอกชน

DECORATION OFFICE 3M Thailand Limited อาคารเสริมมิตร

อาคารเสริมมิตรชั้นที่ 12

ภาคเอกชน

DECORATION OFFICE SHOW ROOM TYRE PLUS

TYRE PLUS (ปราจีนบุรี 304)