ผลงาน

โครงการ :DECORATION RECEPTION AREA

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เจ้าของโครงการ : บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลา : 60 วัน