ผลงาน

โครงการ :DECORATION NEW OFFICE Floor 9 2013

สถานที่ : Century The Movie Plaza

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอกมหากิจ จำกัด

ระยะเวลา : 60 วัน

ปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง หน้าลิฟท์ และห้องประชุม