ผลงาน

โครงการ :RENOVATE BOX OFFICE 2012

สถานที่ : Century The Movie Plaza

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอกมหากิจ จำกัด

ระยะเวลา : 60 วัน

ปรับปรุงตกแต่ง Box Office ให้ดูทันสมัย