ผลงาน

โครงการ :งานออกแบบตกแต่งภายใน Zone Reception area

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

เจ้าของโครงการ : บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด

ระยะเวลา : 45 วัน

ออกแบบและปรับปรุงตกแต่งภายใน ในส่วนพื้นที่ฝ่ายตอนรับประชาสัมพันธ์ลูกค้า