ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องไกล่เกลี่ย ห้องพักผู้ประนีประนอมและปรับปรุงศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

สถานที่ : ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ระยะเวลา : 90 วัน