ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องทำงานสำนักรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถ ชั้น 2

สถานที่ : ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลา : 90 วัน

ปรับปรุงพื้นที่ให้มีรูปแบบใหม่และทันสมัย