ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3

สถานที่ : ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ : ศาลอุทธรณ์ภาค 3

ระยะเวลา : 90 วัน