ผลงาน

โครงการ :DECORATION RECEPTION AREA

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระยะเวลา : 90 วัน