ผลงาน

โครงการ :งานออกแบบตกแต่งภายในแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร

สถานที่ : 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เจ้าของโครงการ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระยะเวลา : 30 วัน