ผลงาน

ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกภาคส่วน
ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้วยทีมงานของเราเอง

บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

  รับบริการออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน ทั้งที่บ้านอยู่อาศัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในมากกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถขึ้นผลิตงานรวดเร็ว และส่งมอบงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยเป็นอย่างดีเสมอมา เรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้าในทุกกรณี

การบริการ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับ ด้วยเหตุนี้ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยมาโดยตลอด ซึ่งดูได้จากตัวอย่างผลงานของเราที่ผ่านมา

ทีมงาน

  บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เน้นการทำงานแบบ teamwork จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และเชี่ยวชาญออกแบบตกแต่งภายในมากกว่า 10 ปี ทำให้การทำงานราบรื่น สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด “ว่องไวรวดเร็ว ใส่ใจในบริการ สร้างงานมีคุณภาพ ส่งมอบงานตามกำหนด ลูกค้าพึงพอใจ”

ต้องการติดต่อเรา